Δευτέρα
27/05/2024
Tρίτη
28/05/2024
Tετάρτη
29/05/2024
Πέμπτη
30/05/2024
Παρασκευή
31/05/2024
Σάββατο
01/06/2024
Kυριακή
02/06/2024
Πρωί
Total Strength | 09:00
09:00-09:45
Weightlifting
Νίκος Λαγούρας
7 / 8
Super Strength | 09:00
09:00-09:45
Weightlifting
Βλαντ Ντβούλιατ
4 / 8
Προσθήκη
Total Strength | 09:00
09:00-09:45
Weightlifting
Νίκος Λαγούρας
8 / 8
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Equipment | 09:00
09:00-09:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
6 / 6
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Super Strength | 09:00
09:00-09:45
Weightlifting
Νίκος Λαγούρας
8 / 8
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Reformer | 09:00
09:00-09:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
2 / 4
Pilates Equipment | 09:00
09:00-09:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
6 / 6
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Upper Body Strength | 09:00
09:00-09:45
Weightlifting
Βλαντ Ντβούλιατ
6 / 8
Προσθήκη
Pilates Reformer | 10:00
10:00-10:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
3 / 4
NextMet | 10:00
10:00-10:45
Functional
Βλαντ Ντβούλιατ
4 / 10
Προσθήκη
Pilates Jumpboard | 10:00
10:00-10:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
1 / 4
Προσθήκη
Pilates Equipment | 11:00
11:00-11:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
6 / 6
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Reformer | 10:00
10:00-10:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
1 / 4
Προσθήκη
Next Fat Burn | 10:00
10:00-10:45
Functional
Βλαντ Ντβούλιατ
3 / 10
Προσθήκη
Pilates Equipment | 11:00
11:00-11:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
6 / 6
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Equipment | 11:00
11:00-11:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
6 / 6
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Μεσημέρι
Pilates Reformer | 17:00
17:00-17:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
3 / 4
Προσθήκη
Pilates Reformer | 17:00
17:00-17:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
3 / 4
Προσθήκη
Pilates Reformer | 16:00
16:00-16:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
4 / 4
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Reformer | 17:00
17:00-17:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
3 / 4
Προσθήκη
Pilates Reformer | 17:00
17:00-17:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
3 / 4
Προσθήκη
Hiit your core | 17:00
17:00-17:40
Functional
Χρύσα Σαλωμίδου
4 / 10
Προσθήκη
Απόγευμα
Super Strength | 18:00
18:00-18:45
Weightlifting
Βλαντ Ντβούλιατ
8 / 8
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Reformer | 18:00
18:00-18:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
3 / 4
Προσθήκη
Pilates Reformer | 18:00
18:00-18:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
4 / 4
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Equipment | 18:00
18:00-18:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
6 / 6
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Reformer | 18:00
18:00-18:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
4 / 4
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Reformer | 18:00
18:00-18:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
4 / 4
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Total Strength | 19:00
19:00-19:45
Weightlifting
Βλαντ Ντβούλιατ
8 / 8
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Next Fat Burn | 18:00
18:00-18:45
Functional
Βλαντ Ντβούλιατ
10 / 10
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Total Strength | 18:00
18:00-18:45
Weightlifting
Βλαντ Ντβούλιατ
8 / 8
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Hiit your core | 19:00
19:00-19:40
Functional
Χρύσα Σαλωμίδου
10 / 10
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Equipment | 19:00
19:00-19:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
2 / 6
Προσθήκη
Pilates Equipment | 19:00
19:00-19:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
6 / 6
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Equipment | 19:00
19:00-19:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
4 / 6
Προσθήκη
Super Strength | 19:00
19:00-19:45
Weightlifting
Βλαντ Ντβούλιατ
8 / 8
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Equipment | 20:00
20:00-20:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
5 / 6
Προσθήκη
Pilates Equipment | 20:00
20:00-20:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
2 / 6
Προσθήκη
Next Fat Burn | 20:00
20:00-20:45
Functional
Βλαντ Ντβούλιατ
10 / 10
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Super Strength | 20:00
20:00-20:45
Weightlifting
Βλαντ Ντβούλιατ
8 / 8
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Reformer | 19:00
19:00-19:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
4 / 4
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Total Strength | 20:00
20:00-20:45
Weightlifting
Βλαντ Ντβούλιατ
8 / 8
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Total Strength | 20:00
20:00-20:45
Weightlifting
Βλαντ Ντβούλιατ
8 / 8
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Reformer | 20:00
20:00-20:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
4 / 4
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Reformer | 20:00
20:00-20:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
4 / 4
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Equipment | 20:00
20:00-20:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
5 / 6
Προσθήκη
Super Strength | 21:00
21:00-21:45
Weightlifting
Χρύσα Σαλωμίδου
8 / 8
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Reformer | 21:00
21:00-21:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
4 / 4
Μπείτε στην λίστα αναμονής
NextMet | 21:00
21:00-21:45
Functional
Χρύσα Σαλωμίδου
9 / 10
Προσθήκη
NextMet | 20:00
20:00-20:45
Functional
Βλαντ Ντβούλιατ
10 / 10
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Total Strength | 21:00
21:00-21:45
Weightlifting
Βλαντ Ντβούλιατ
8 / 8
Μπείτε στην λίστα αναμονής
Pilates Reformer | 21:00
21:00-21:50
Pilates
Χρύσα Σαλωμίδου
4 / 4
Μπείτε στην λίστα αναμονής